• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 092 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 092 other subscribers

Tất Cả Đều Đang Trở Thành (Huỳnh Phương – Huệ Hương)

Hãy sống như một dòng sông
Heraclitus:  “Cuộc sống là dòng chảy.”
Theo tiến trình tuần tự: Thành, trụ, hoại, không
Cũng như :
“ không thể tắm hai lần nơi một dòng sông”
Nên tất cả đều đang trở thành từ thực tại

Tiếp tục đọc

Advertisement
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: