Hạnh phúc… nằm ở ruột già! – BS. Đỗ Hồng Ngọc

Khi còn trẻ, ta dễ thấy cái “ăn” là quan trọng, khi về già mới biết cái “chuyện lớn” kia càng quan trọng hơn! Triết gia Lâm Ngữ Đường bảo: “Hạnh phúc ư? Rất đơn giản. Nó nằm ở ruột già! Ruột già mà điều hòa thì ta hạnh phúc, còn không thì ta khổ sở. Chỉ có vậy thôi!” (Sống đẹp, bản dịch Nguyễn Hiến Lê).

Tiếp tục đọc

Bàn về chuyện… đi – BS Hồ Ngọc Minh

Mời các Bạn đọc một bài viết dí dỏm trong chuyên môn của bác sĩ về chuyện ” đi”  rất quan trọng của tất cả mọi người, bởi ai cũng muốn đi  cho nhẹ nhàng?

Ở đây tôi sẽ không nói về chuyện “đi, đứng, nằm, ngồi” như trong bài “Ngồi nhiều chết sớm” hay nói về một “chuyến đi xa” ai cũng đi một lần cho biết, mà tôi sẽ đề cập về chuyện… “đi” kia kìa.

Tiếp tục đọc

Gỡ rối nỗi lo táo bón

Các bác sĩ đánh giá tình trạng táo bón ở một người không chỉ ở khoảng thời gian giữa các lần đi tiêu mà ở tính chất của phân.

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents