Lắng nghe điều bình thường

  Dựa vào chính mình

https://i0.wp.com/farm7.staticflickr.com/6091/6253200063_82c7a10c87_z.jpg

                                                                                                       


Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ của nó: “Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế ? Thật mệt chết đi được!”.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Nón Lá – Nguyễn Quý Đại

“Nón nầy che nắng che mưa
Nón nầy để đội cho vừa đôi ta”
Ca dao
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents