Người Xưa và Nay 36 chước, chước nào là hơn

Hầu như người Việt nam nào cũng nói: “36 chước, chước nào là hơn”( Kiều), tuy nhiên cũng ít người biết 36 kế là những kế gì.

Người Trung hoa thông minh, đây là tác phẩm của họ, rất sâu sắc, rất huyền diệu, thâm thúy, thiên biến vạn hóa. Nếu vì mục đích chính nghĩa thì những kế này cực quý, giúp ta giữ nước giữ nhà, bảo vệ danh dự, phát triển cộng đồng … Nhưng dùng vào mục đích tranh đoạt quyền sống của người khác thì chúng vô cùng nguy hiểm, khiến những người chung quanh phải luôn luôn hết sức cảnh giác.
 Tiếc thay, người Trung hoa rất ưa tranh đoạt. Trong tình hình hiện nay, với 16 chữ vàng, họ đã áp dụng khoảng trên 10 kế trong số 36 chước ( có thể còn hơn). Họ là kẻ cười nói giả lả, ngoài mặt hết sức thân tình, âu yếm nhưng đầy một bụng hiểm ác, tìm cách lừa con mồi vào tròng. Họ là kẻ gian kế đầy mình.
……..
 
Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: