• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 911 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 911 người theo dõi

Tâm thanh tịnh thì dẫu trong khốn cảnh cũng không ưu phiền

Tâm của một người nếu thanh tịnh thì cho dù thân thể ở trong khốn cảnh cũng không có ưu phiền. Tâm của một người mà nhiễm bẩn thì cho dù đang tĩnh tu nơi rừng sâu thì cũng không thể nào an tịnh được.

Tâm thanh tịnh thì dẫu trong khốn cảnh cũng không ưu phiền. Ảnh 1
(Ảnh qua SN Tube)

Tâm thanh tịnh thì dẫu trong khốn cảnh cũng không ưu phiền. Ảnh 1 (Ảnh qua SN Tube) Phật gia có câu: “Tùy theo tâm tịnh thì Phật thổ tịnh”. Tịnh thổ (niết bàn, cực lạc) thực sự không phải ở phương nào, cũng không phải ở nơi quá xa xôi mà chính là một tâm linh kiền tịnh, thanh sạch. Cho nên, “tâm thanh tịnh” là điều mà cả đời một người cần phải tu dưỡng. Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: