• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 458 other followers

  • Advertisements

Đừng mong “năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an”

Đừng mong “năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an”. Đừng mong cầu cuộc đời này luôn phẳng lặng, bởi hai lý do: Phẳng lặng dễ làm người ta quên…

tĩnh lặng Tiếp tục đọc

Advertisements
%d bloggers like this: