<

Mặc dù không có dữ liệu khoa học để chứng minh tính chính xác của câu nói này, nhưng sự biến mất của loài ong không hoàn toàn là không có căn cứ. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu những con ong thực sự biến mất và phong trào “cứu ong” trong những năm gần đây đã trở nên rất phổ biến.

Tiếp tục đọc