Sau khi tốt nghiệp tại Mỹ, Liêng Quang dự định sẽ học thêm về kinh doanh để về nước mở công ty riêng... /// Ảnh: NVCC
Sau khi tốt nghiệp tại Mỹ, Liêng Quang dự định sẽ học thêm về kinh doanh để về nước mở công ty riêng.
Hãy học cách tận dụng tối đa nguồn tài nguyên bên mình để làm từ việc nhỏ đến việc lớn hơn, bắt đầu với việc học tập tốt hơn ở trường, rèn luyện kỹ năng, đọc nhiều sách’, Đỗ Liêng Quang chia sẻ kinh nghiệm.