• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 899 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 899 other followers

Cõi Xuân Thơ & Chiều Phố Bấc – Doãn Lê

 (Kính hương linh nghĩa huynh- nhà thơ Đinh Vũ Ngọc)

  CÕI XUÂN THƠ

Trời tàn đông se sắt 

Xuân chưa kịp thưởng trà

Hồn Đường thi xao xuyến

Khóc ngọn bút tài hoa

Tiếp tục đọc

Chùm Thơ Tưởng Niệm Phạm Phù Sa – Lê Doãn Hường

1. THĂM BẠN ỐM

Hay tin”tai biến”của Phù Sa
Tức tốc lên đường, bệnh viện-ra
Quặn thắt tâm can-nhìn thể trạng
Sững sờ lòng dạ-thấy màu da !
Ghìm dòng nước mắt,van Trời đất
Nhẫm chữ “Nam mô…”khấn Phật bà
Cầu bạn tai qua,tiêu vận hạn
An bình lai khứ-ổn yên nhà.

—  Bệnh viện C 10h 23/3/2012.

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: