Tản mạn về Tự hào dân tộc – Ngô Khôn Trí

“Ôn cố tri tân” là 1 thành ngữ tiếng Hán 温故知新 có nghĩa là Ôn lại quá khứ dể tiên đoán tương lai, chứ không phải là say mê với chiến thắng trong quá khứ để rồi mắc phải những sai lầm trong hiện tại làm ảnh hưởng xấu đến tương lai.

Tự hào về những chiến thắng vang dội lịch sử, về đức tính hiếu thảo, cần cù, … là chính đáng, không giả tạo, không bịa đặt và được lịch sử cũng như loài người công nhận. Chúng ta có quyền dựa vào đó mà sống, mà kiêu hãnh, mà… tự hào!

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents