Sư Ông Làng Mai Đang Dần Hồi Phục

Cập nhựt sức khỏe  Sư ông Làng Mai ngày 16/11/2014

https://i0.wp.com/quangduc.com/images/file/5LzwhTfN0QgBAOYg/w800/thien-su-nhat-hanh-25.jpg

PARIS (Chủ Nhựt 16/11/2014) Đa phần người xuất huyết não khó thoát chết sau vài giờ hay trễ lắm là ba ngày. Khi được hỏi về tình trạng của Sư Ông xảy ra hôm 11/11/2014 nhóm bác sĩ chuyên khoa tại bệnh viện Bordeaux đã không trả lời trực tiếp câu hỏi mà chỉ nói khéo một câu rằng : “Chúng ta không thể nào dự đoán được sức mạnh tâm linh của một con người”. Theo kinh nghiệm lâm sàng, đa phần khó ai chịu nỗi một cơn xuất huyết não, nhưng cũng có những trường hợp không bị hôn mê và bình phục dần dần đi đến bình phục hoàn toàn. Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents