• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 904 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 904 other followers

Cuộc sống có ý nghĩa là ……

Cuộc sống có ý nghĩa là con đường xứng đáng để đi. – Nghiên cứu của Đại học Stanford

Trong khi cuộc sống có ý nghĩa và cuộc sống hạnh phúc chồng chéo nhau, chúng rất khác biệt – theo nghiên cứu của trường Đại học Stanford.

https://i0.wp.com/www.1ohww.org/content/uploads/2015/02/meaningful-life-1024x641.jpg

Nghiên cứu này, được công bố trong Tạp Chí Tâm Lý Tích Cực, của trường Đại học Stanford Business School, Jennifer Aaker cùng với các đồng nghiệp – cộng sự, tìm ra những câu trả lời về cuộc sống và cách người ta dành thời gian cũng như những trải nghiệm của họ. Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: