• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 089 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 089 other subscribers

Giữ Lời Hứa – Liên Trí

Giữ lời hứa là cách làm tăng giá trị bản thân, tăng uy tín trong cộng đồng, tăng niềm tin yêu và thiện cảm của mọi người dành cho bạn mà không có tiền bạc hay thứ gì khác có thể đổi được.Giữ lời hứa nghĩa là bạn đang đem lại niềm vui cho người khác một cách thiết thực đến không ngờ.

Hãy giữ lời hứa của mình Tiếp tục đọc

Advertisement
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents