Thất Bại & Thành Công – Sống Trọn Vẹn

Chỉ những người dám thất bại  nặng nề mới có thể đạt được thành tựu to lớn. ~ John F. Kennedy`

Quote Image - Desktop Image

Là Tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ, John F. Kennedy đã đạt được thành tựu rất vĩ đại trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Ông tốt nghiệp Đại học Harvard và phục vụ đất nước của mình trong cả Hải quân và Quốc hội Hoa Kỳ trước khi giữ chức Tổng thống. Tiếp tục đọc

Advertisement

Sống Trọn Vẹn – Liên Trí

Image result for live to the fullest

Một đời sống trọn vẹn là sống đặt hết khả năng, hết tấm lòng, hết tâm huyết, thật nghiêm túc và thực sự có mặt vào mỗi công việc, mỗi mối quan hệ chúng ta làm trong cuộc sống của mình. Việc này đòi hỏi sự nỗ lực, nghị lực, kiên định và ý chí của mình. Dù cảnh có nghịch, lòng người có bội bạc ngang trái, chua ngọt đắng chát đời cho nếm đủ… thì ta vẫn cứ phải nhắc mình sống thật trọn vẹn trong khả năng có thể, để thấy sự lưu dấu của bản thân mình trên cuộc đời này có giá trị và ý nghĩa.

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents