Trung Quốc phủ nhận thông tin của nữ tiến sĩ cho rằng SARS-CoV-2 xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán!

Trung Quốc phủ nhận thông tin của nữ tiến sĩ cho rằng SARS-CoV-2 xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán!
Tiến sĩ Li-Meng Yan.

Tiến sĩ Li-Meng Yan cho biết sẽ công bố những bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 là sản phẩm do con người tạo ra, bùng phát từ phòng thí nghiệm tại Vũ Hán.

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents