• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 097 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 097 other subscribers

Đừng tiếp xúc với người Sài Gòn, “tánh kì” lắm, thương hoài hổng hay!

Sài Gòn nhiều người tánh kỳ lắm, vừa “dân chơi” vừa nhiệt tình quá đáng hà, đến đi chợ cũng giá cả chả rõ ràng, “Con cho nhiêu cho” thì lấy gì cô chú lời đây. Tánh kỳ vậy đó nên có người bảo “Nói bé vậy thôi mà có bé đâu. Chục cái quận, biết bao cái hẻm. Mỗi lần đi tìm quán là muốn ná thở. Vậy mà thấy Sài Gòn cứ bé ở trong tim.”

Đừng tiếp xúc với người Sài Gòn, “tánh kì” lắm, thương hoài hổng hay!. (Ảnh từ 5giay)

Tiếp tục đọc

Advertisement
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: