Chống giặc COVID-19: Cố tình che giấu thông tin là có tội với nhân dân, với đất nước

Trong khi cả hệ thống chính trị xác định và thể hiện quyết tâm cao độ với khẩu hiệu “chống dịch như chống giặc”, nhằm huy động sức người sức của ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 thì thật buồn vẫn còn một số cá nhân che giấu thông tin tình hình bệnh của bản thân, có biểu hiện “thích thành tích” trong chống giặc Covid -19 khiến cho công tác phòng chống dịch gặp khó khăn.

Tiếp tục đọc

Advertisement
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: