Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Nguyễn Quốc Cường trả lời phóng vấn CNN.

Tiếp tục đọc