• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 904 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 904 other followers

Lớp học quá tải, giáo viên xoay xở dạy chương trình mới

Năm nay, Hà Nội có khoảng 3.000 lớp với sĩ số trên 50 học sinh. Để triển khai chương trình giáo dục mới ở lớp 1, sự nỗ lực của mỗi giáo viên đứng lớp là điều quan trọng.

Quá tải trường lớp, sĩ số học sinh/lớp quá đông là một thách thức rất lớn khi năm học này bắt đầu triển khai chương trình giáo dục mới ở lớp 1 và sẽ thực hiện “cuốn chiếu” trong các năm sau. Với những áp lực đó, năm học 2020-2021, các giáo viên lớp 1 sẽ phải xoay xở như thế nào để dạy chương trình giáo dục phổ thông mới?

Lớp học quá tải, giáo viên xoay xở dạy chương trình mới - Ảnh 1.

Giáo viên xoay xở dạy chương trình mới

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: