Phép lạ của tiếng cười – Trà Lũ

Nụ cười của Đức Giáo Hoàng Francis. (Hình: Getty Images)

Ông Trời cho con người hai món quà quý giá vô cùng, đó là tình yêu và tình bạn. Cung bạn bè trong lá số tử vi của tôi rất đẹp. Đó là mấy người bạn, thân nhau hết sức, luôn coi nhau như ruột thịt.

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents