“Vô thường” và vẻ đẹp của cuộc sống

(PGVN)Sinh lão bệnh tử là quy luật ở đời, không chống lại được. Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm, để lại ý nghĩa tốt đẹp cho đời  và cuối cùng đặt cho mình một dấu châm hết thật tròn.

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents