• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 904 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 904 other followers

Vài dòng về bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 – Ngô Khôn Trí

Image result for trump go away , protests back at it
Biểu tình phản đối Trump ở Seattle  với những khẩu hiệu như Chống Chủ nghĩa Phân Biệt Chủng Tộc – Không phải Tổng Thống Của Tôi – Ảnh : Karen Ducey/Getty Images

_______

Mặc dù số phiếu bầu của quần chúng (popular vote) cho bà Hiraly Clinton (48%) cao hơn 233 404 số phiều bầu cho ông Donald Trump (47%), nhưng ông Trump đạt được 279 đại biểu nhiều hơn 228 đại biểu của bà Clinton và được chọn làm Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ theo cách bầu cử đặc biệt của nước Mỹ . Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: