• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 900 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 900 other followers

Chủ tịch Hội đồng Thẩm định SGK Trần Đình Sử phải chịu trách nhiệm về bê bối của nhiều cuốn SGK hiện nay

Không riêng gì những bàn cãi trong nội dung của cuốn Tiếng Việt lớp 1 trong bộ Cánh Diều, hiện nhiều cuốn sách cũng đang được mạng xã hội lan truyền có chứa nội dung hết sức nhạy cảm đối với con trẻ: như bài học “Chữ số 4” với ví dụ “4 cái làn”…

Là chủ tịch Hội đồng Thẩm định SGK, thiết nghĩ thay vì thanh minh bài toán “4 cái làn” không có trong SGK do ông chủ biên, là một người có tâm có trách nhiệm với cương vị của mình, ông Sử nên truy tới cùng cuốn sách này do NXB nào in và biên soạn, chứ không thể vội vã phủi tay cho xong chuyện được. Và nếu như không có bài toán “4 cái làn”, liệu GS Sử có chịu đứng ra giái thích những tranh cãi, bức xúc của dư luận thời gian gần đây về cuốn sách Tiếng Việt lớp 1 mang tên Cánh Diều?

‘Hội đồng thẩm định từng khuyến cáo về sách Tiếng Việt 1’

Việc Giáo sư chọn đứng về một phía, tuyên chiến với dư luận thật sự không phải lựa chọn khôn ngoan. Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: