“Con ong mật”, kỳ công của đấng Tạo Hoá

Tổ ong được xây một cách chính xác, theo hình 6 cạnh
Những con ong xây dựng tổ ong công phu & phức tạp. Để giúp cho tổ ong dính với nhau, từ thân ong tiết ra loại xáp (beeswax), và lập ra nhà cho hơn 75 000 côn trùng!.

Tiếp tục đọc

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: