• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 089 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 089 other subscribers

Nước đem lại lợi ích cho vạn vật mà không tranh giành

Có một thương nhân bị đối tác tính kế, cả người cả của đều không còn. Trong tuyệt vọng, thương nhân này đã lựa chọn nhảy xuống sông tự tử.

Một thiền sư câu cá bên bờ sông đã cứu anh ta. Khi thương nhân tỉnh dậy, anh ta khóc với thiền sư.

Nước đem lại lợi ích cho vạn vật mà không tranh giành

Vị thiền sư nói với anh rằng anh có một cách để cứu vãn tình hình.

Người lái buôn lấy một khối băng lớn từ hầm băng theo hướng dẫn của thiền sư. Thiền sư yêu cầu người lái buôn đó phá vỡ băng. Nhưng thương nhân vô luận vung rìu như thế nào đi nữa, đều không thể làm vỡ khối băng. Tiếp tục đọc

Advertisement
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents