Một câu hỏi đúng – Nguyễn Duy Nhiên

Có lần một người bạn hỏi tôi, “Nếu như bây giờ mình được gặp Phật và được phép hỏi Ngài một câu, anh nghĩ mình sẽ hỏi gì?” Tiếp tục đọc

Ba Câu Chuyện Thiền Hay

CÓ NIẾT BÀN CHĂNG ?
.
Một hôm có người ngoại đạo đến hỏi Đức Phật:
– Này Ngài Cù Đàm! Giáo lý của Ngài có Niết bàn không? Nếu có, thì có ai chứng được Niết bàn chưa?
Tiếp tục đọc

Ôi Hạnh Phúc – Hòa Châu

Ôi, hạnh phúc! Nhưng không thực, cũng không phải mơ. Đó là ý tưởng vừa lóe lên trong đầu hắn. Hắn nhắm mắt lại. Và hắn tự nhắc, thôi, đừng suy nghĩ nữa. Cứ để mọi thứ tự nhiên.
Tiếp tục đọc
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents