Nếu gặp ai đó không thích bạn, hãy nhớ 3 câu này

Nếu gặp ai đó không thích bạn, hãy nhớ 3 câu bạn sẽ giành chiến thắng 123

Sống với chính mình là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời người!

Chúng ta thường phải sống rất mệt mỏi, bởi vì chúng ta luôn cần phải chứng minh bản thân mình với người khác, chứng minh khả năng của mình, chứng minh rằng mình đáng được yêu thương, như thể khi một ai đó không yêu thích mình, thì chúng ta dễ dàng sụp đổ và thất vọng.

Không thể chấp nhận việc mình không được yêu thích, cũng đồng nghĩa với việc không thể hoàn toàn chấp nhận biểu hiện của chính mình. Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents