Tưởng Vậy Mà Không Phải Vậy – Tâm Thiền

https://thientinhtam.files.wordpress.com/2015/08/tuongvaymakhongphaivay_thumb.jpg?w=148&h=190

Do có công việc nên sư cô cùng hai vị đệ tử đã khăn gói lên thành phố. Nhưng thật chẳng lành thay, sau khi bước xuống xe đò, sư cô mới phát hiện gói tiền mình để trong túi xách đã bị kẻ gian lấy mất. Vậy là không tiền, không bạc, ba thầy trò trở nên bơ vơ giữa thành phố lạ lẫm. Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: