• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 097 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 097 other subscribers

‘Chỉ người Việt hát Happy New Year ABBA mừng năm mới’

Chỉ người Việt hát Happy New Year ABBA mừng năm mới’

“Ở các quốc gia Anh, Mỹ, Úc… người ta gần như không biết bài này, họ chỉ nghe bài ‘Auld Lang Syne’ vào dịp năm mới thôi”.

Tiếp tục đọc

Advertisement
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: