• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 097 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 097 other subscribers

Lục Bình Trôi – Thơ Nguyễn Thị Thanh Dương – Bùi Phương PPS &YouTube

Mời đọc thơ LỤC BÌNH TRÔI – Thơ Nguyễn Thị Thanh Dương– Guitar Vô Thường (Giàn Thiên Lý Đã Xa ) – Bùi Phương dựng PPS và clip YouTube

Bên này sông có một mình tôi,
Chiếc cầu gỗ không một bóng người,
Bên kia những mái  nhàhiu quạnh,
Ngọn gió đi hoang đến cuối trời.

Tiếp tục đọc

Advertisement
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: