Đường Về Việt Bắc xa xa núi đồi… Đoàn Chuẩn ( Vũ Công Hiển )

Đã lâu không nghe “Đường Về Việt Bắc” Đoàn Chuẩn & Từ Linh, nay bỗng nghe lại, luống chợt ngậm ngùi hồi tưởng quê hương chiến chinh của một thời.

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents