Nguyễn Tường Bách: Thênh thang những con đường bằng lời…

TT – Một lần nữa, bạn đọc Việt Nam gặp lại Nguyễn Tường Bách trong tác phẩm mới nhất: Đường rộng thênh thang, gồm các bài báo của ông đã công bố, các bài tham luận, trả lời phỏng vấn… do nhà sách Văn Thành và NXB Hồng Đức liên kết xuất bản.

Ảnh: L.Điền
Ảnh: L.Điền

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents