Đi Chùa Hương và Gs Trần Văn Khê (Phạm Việt Long)

Bài thơ Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp được nhiều người phổ nhạc, nhưng chỉ riêng Gs Trần Văn Khê là phổ nhạc toàn bài và lấy tên Đi Chùa Hương.

https://i0.wp.com/www.dulichonline.vn/etravelvietnamvn-images/product/photo/chua_huong5.jpg

Theo Gs Trần Văn Khê:
“…Đó là năm 1946, khi đang lánh nạn ở Lộc Ninh, ban đầu tôi chưa hề có ý định, nhưng vì rất thích nên tôi đã đọc bài thơ đó nhiều lần. Tôi thường hay ngâm thơ nên ban đầu có ý ngâm bài thơ, nhưng vì là thể thơ ngũ ngôn, có rất nhiều đoạn khó. Vì thế tôi thấy rằng làm như vậy không hấp dẫn bằng có nhiều đoạn mình ngâm “theo kiểu mới”. Một hôm, khi chuyển qua ngâm thơ theo điệu mới, một vài nét nhạc thoáng qua đầu, trong 10 ngày, tôi ghi lại những đoạn tâm đắc, lúc đó mới nghĩ đến việc ký âm lại cho dễ nhớ và từ đó bắt đầu phổ nhạc.

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents