• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 911 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 911 người theo dõi

Mẹo Vặt Của Người Xưa

Từ thế kỷ thứ 19, người ta đã có những mẹo vặt in thành tranh rất hữu ích và thú vị. Để quảng cáo một hãng thuốc lá có từ thế kỷ 19 của Anh đã cho phát hành một bộ bưu thiếp với những chia sẻ mẹo vặt độc đáo. Và có vẻ những mẹo vặt đó vẫn còn hữu dụng trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Dưới đây là những hình ảnh các mẹo vặt hữu ích của hãng thuốc lá Anh phát hành từ thế kỷ 19.
Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: