Người máy Pepper -Ngô Khôn Trí

 photo Picture1_zpsr5gwf4vy.jpg

Ngày 7/3/2016 vừa qua, tại một cửa tiệm bán hàng miễn thuế dành cho du khách quốc tế ở phi trường Fukuoka, Nhật Bản, xuất hiện một người máy có tên là “Pepper” được sử dụng để hướng dẫn khách hàng, có một khuôn mặt khả ái, luôn luôn vui vẻ và hiểu được 4 ngôn ngữ : Nhật, Anh, Trung và Hàn. Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: