Cuộc sống có ý nghĩa là ……

Cuộc sống có ý nghĩa là con đường xứng đáng để đi. – Nghiên cứu của Đại học Stanford

Trong khi cuộc sống có ý nghĩa và cuộc sống hạnh phúc chồng chéo nhau, chúng rất khác biệt – theo nghiên cứu của trường Đại học Stanford.

https://i0.wp.com/www.1ohww.org/content/uploads/2015/02/meaningful-life-1024x641.jpg

Nghiên cứu này, được công bố trong Tạp Chí Tâm Lý Tích Cực, của trường Đại học Stanford Business School, Jennifer Aaker cùng với các đồng nghiệp – cộng sự, tìm ra những câu trả lời về cuộc sống và cách người ta dành thời gian cũng như những trải nghiệm của họ. Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents