Luận về thuật xử thế và đạo làm người, bạn làm được bao nhiêu

Sống trong xã hội đầy phức tạp “9 người 10 ý”, chúng ta không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người được. Bởi vậy, trong mỗi tình huống, cần có những xử thế hợp tình hợp lý, để tránh những tai họa không đáng có.

đạo làm người, xử thế, tai họa,

Ngày hôm qua đã thành quá khứ, ngày hôm nay là điểm bắt đầu, ngày mai thế nào thì chẳng ai biết chắc. (Ảnh: Sohu)

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents