Buông thư trong hiện tại – Leo Babauta (Huỳnh Huệ dịch)

Các bạn có thể ngạc nhiên về mức độ chúng ta thường xuyên phản kháng trong đời sống.

 photo Relax_zpslbtd0vao.jpg
Nếu  bạn kiểm tra lại cơ thể mình ngay lúc này, tôi dám cá rằng bạn sẽ cảm thấy  có chút căng thẳng hay khó chịu nào đó. Với tôi, sự căng thẳng khó chịu này thường trong ngực, đôi khi trong hàm, trên khuôn mặt hoặc trên đôi vai. Tiếp tục đọc

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: