Kính Mừng Mùng Tám Tháng Hai ( Huỳnh Phương – Huệ Hương )

 

Mùng tám tháng hai làm sao quên được ! 

Ngày Phật xuất gia … đản sinh Đấng Đa Văn …

 Đại đệ tử  A Nan  … trong mười bậc Thánh Nhân, 

Gặp nạn Ma Đăng Già để Phật thuyết giảng. Tiếp tục đọc

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: