Ngày Nào Cũng Là Phật Đản ( Huỳnh Phương – Huệ Hương)

Kết quả hình ảnh cho the best Buddha

Tâm là tất cả. Nghĩ thế nào, người thế ấy.” ~ Phật Thích Ca
Tạm dịch

Con không đợi ….

      Mùng tám tháng tư để mừng Khánh Đản 

      Đức Phật Lịch Sử … thị hiện giáo (hoá) thôi 

     Vũ trụ (có) Như Lai … vô thỉ luân hồi 

      Ai đại duyên được mang tên Phật Tử  Tiếp tục đọc

Lễ Tán Đấng Toàn Giác – Huỳnh Phương – Huệ Hương 

 Kính mừng Phật Đản 2642 

Kết quả hình ảnh cho lá bồ đề

 

Hai sáu bốn hai năm …từ muôn thuở 

Lễ hội trang nghiêm lộng lẩy diễn ra

Điềm lành giáng hạ Thái Tử Sĩ Đạt Ta 

Được tiên  đoán ngày sau Bậc Toàn Giác … Tiếp tục đọc

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: