• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 092 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 092 other subscribers

Mưa Đêm! (Huỳnh Phương – Huệ Hương)

Rainy Nights - Night Rain MP3 download | Rainy Nights - Night Rain Lyrics | Boomplay Music

 

Mưa đêm lạnh cuộn người trong chăn mộng, 

Vai đời nghiêng bao quá khứ quay về

Thời gian ơi, chợt bãi  hoải  tỉnh cơn mê

Vết thương cũ,  hãy bay đi theo sương gió.

Làm sao tránh kiếp  nhân sinh dù biết  KHỔ? 

Cũng không  ai có thể kẻ sáng tạo, thiên tài Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: