Merry Christmas – Đêm Thánh Vô Cùng (Trần Lê Túy Phượng)

Giáng Sinh từ lâu đã không còn là ngày lễ trọng thể của các tín hữu Ky Tô Giáo trên thế giới, mà đã trở thành một ngày hội của niềm vui và  ước vọng trong lòng mọi người. Christmas Flower photo ChristmasFlower_zps04e1aa0a.jpg

Ý nghĩa của Giáng Sinh thực tuyệt vời, vượt xa phạm vi đức tin vào một tôn giáo. Ai đó đã nói: Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: