• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 092 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 092 other subscribers

Lòng người bởi coi nhẹ mà yên vui, bởi vì xem nhẹ mà hạnh phúc

Mạc Ngôn một nhà văn đạt giải Nobel từng phân tích về chữ “Tôi”, ai nấy đều cho rằng ông nói rất có đạo lý. Chúng ta cùng xem thử nhé…

Một hôm chữ “Ngã 我 (tôi)” mất đi một dấu, thành chữ “Trảo 找 (tìm)”.

Để tìm lại nét đó của chữ “Ngã”, tôi đã hỏi rất nhiều người, nét còn thiếu ấy đại diện cho điều gì?

Thương nhân nói là tiền tài. Chính khách nói là quyền lực. Minh tinh nói là danh tiếng. Quân nhân nói là vinh dự. Học sinh nói là điểm số…

Cuối cùng “Cuộc sống” nói rằng nét còn thiếu ấy của chữ “Tôi” là “sức khoẻ và hạnh phúc”. Không có sức khoẻ và hạnh phúc thì mọi thứ trên đời đều như mây khói mà thôi.

Danh ngôn tiếng Anh về sức khỏe Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: