Hành Thiền Tức Là Sống An Lạc – Đạo Tâm

Trong Kinh tạng Pàli, có một số văn đoạn nêu rõ kinh nghiệm hành thiền của Đức Phật, rất quan  trọng  và bổ ích cho việc hành  thiền của người Phật tử.

https://i0.wp.com/vanhoaphatgiaoblog.com/wp-content/uploads/2013/07/hanh-thien-an-lac1.jpg

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents