Ba vấn đề của tiểu hòa thượng khiến chúng ta thấu tỏ nỗi khổ của đời ngườ

Phật gia thường nói rằng, thế gian vốn là ô trược, con người thường xuyên bị các loại danh lợi tình nhiễu loạn khiến cho bản tính bị mê mờ. Những thắc mắc của tiểu hòa thượng dưới đây, sẽ cho ta cái nhìn rõ hơn về cái khổ của thế tục.

tiểu hòa thượng, lưới tình, dục vọng,

Nhân sinh khổ đoản, con người có khổ não cũng bởi trong lòng có điều còn ràng buộc. (Ảnh: Pinterest)

 

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents