Luật An ninh mạng, tăng lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp phải công khai việc đóng BHXH… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2019.

Tăng lương tối thiểu vùng thêm 200.000 đồng từ ngày 1/1/2019

Theo Nghị định số 157 (ra ngày 16/11/2018) của Chính phủ, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp sẽ tăng khoảng 160-200.000 đồng/ tháng so với năm 2018.

Cụ thể, vùng I: 4.180.000 đồng/tháng; Vùng II: 3.710.000 đồng/tháng; Vùng III: 3.250.000 đồng/tháng; Vùng IV: 2.920.000 đồng/tháng.

Tiếp tục đọc