• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 097 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 097 other subscribers

Trí tuệ lớn đến đâu cũng không thể bù đắp được lỗ hổng về đạo đức

Trong một “Talk show” truyền hình, khách mời là một doanh nhân trẻ nổi tiếng, thành đạt. Trước lúc kết thúc chương trình, người dẫn đưa ra câu hỏi cuối cùng: “Xin ông cho biết với một người thành công thì tính cách nào là quan trọng nhất?“. Im lặng suy nghĩ một lát, vị khách mời không trả lời trực tiếp câu hỏi mà kể lại câu chuyện nhỏ sau:

Tiếp tục đọc

Advertisement

Lòng Trung Thực

Lòng trung thực là chương đầu tiên của cuốn sách trí tuệ.

Thánh Ghandi và Lòng Trung Thực – Trần Thanh Thủy

Thánh Gandhi sống một đời sống trung thực, nhưng không có nghĩa là ngài chưa bao giờ nói dối. Hãy xem một tình tiết nhỏ về cuộc đời của Gandhi khiến Ngài nhận thức về giá trị của lòng trung thực.

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: