• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 918 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 918 người theo dõi

Tâm từ không phân biệt

Thân kính chuyển tiếp một mẩu chuyện người mẹ da trắng dạy con thật cảm động.
Đúng là một lời nói của người có tấm lòng nhân hậu sẽ đem lại hòa khí và hạnh phúc cho người khác và chính bản thân mình cũng được hưởng.
Ngược lại cũng một lời nói của con người nham hiểm thâm độc sẽ gây ra bất hòa và thù hận…
 

Tiếp tục đọc

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: