Khi không còn tiền, bạn sẽ ngộ ra rất nhiều điều!

KHI KHÔNG ….

Khi không còn tiền, bạn sẽ ngộ ra rất nhiều điều!
Nhìn thấu một con người, có khi không cần quá nhiều thời gian, mà chỉ cần xem cách họ đối với đồng tiền như thế nào là hiểu rõ.
…………………..
Quen biết bao nhiêu người
Giúp đỡ bạn được mấy ai
Quen biết bao nhiêu người
Bạn khó khăn ai còn nhận bạn làm người quen.

……………….

https://i0.wp.com/phapbao.org/wp-content/uploads/2017/10/dich1_n.jpg

 

Tiếp tục đọc

Nhờ liễu ngộ vô thường – Thích Tánh Tuệ

 https://i0.wp.com/quangduc.com/images/file/Hy56U2zb0wgBAAs0/w400/phat-thich-ca-2a.jpg
Một vị thương gia lập nghiệp từ tay trắng, sau kiếm được rất nhiều tiền nhưng vì buôn bán  trong thời kinh tế không ổn định, khiến anh ta trở nên phá sản, nợ nần chồng chất. Nghĩ mãi  không tìm ra cách giải quyết, anh ta bèn ra bờ sông tự tử.

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents