Mặt Nạ – KLanvy

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Original_Guy_Fawks_mask_from_V_for_Vendetta_(5400848923).jpg

Này Bạn trẻ, từ lúc Mẹ sinh em ra
Đã cho em thân thể ngọc ngà
Phải trãi qua cơn đau tách thịt xé da
Em lớn lên với môi xinh thắm mắt ngọc ngà
Tặng vật của trời Cha đất mẹ an hòa
đâu cần chi mà phải đeo … mặt nạ !?

_((()))_

Tiếp tục đọc

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: